Sotare - Mer detaljer gällande Sotare
Tid mellan sotningar

Tid mellan sotningar

För att säkerställa att rökgaskanalerna är rena och sotfria så att soteld undviks rekommenderas att dessa sotas regelbundet. Även olika ventilationskanaler och imkanaler ska rengöras för att säkerställas att inomhusluften är fräsch.

Den tid som olika kanaler och pipor ska sotas inom är:

  • Värmepanna för olja - 2 år mellan sotningarna
  • Värmepanna för ved som är miljögodkänd - 2 ggr/år
  • Värmepanna för ved som ej är miljögodkänd - 3 ggr/år
  • Värmepanna för pellets - 1 ggr/år
  • Eldstad som används sporadiskt (<1.5 m³/år) - 4 år mellan sotningarna

Sotningstiderna ovan är ungefärliga sotningstider men varje kommun kan själva bestämma hur ofta det ska sotas i huset.