Sotare - Mer detaljer gällande Sotare
Soteld - sotbrand

Soteld - sotbrand

Anledningen till att skorstenar sotas är för att undvika så kallad soteld som också kallas sotbrand. Sotbrand kan uppstå när sot och tjära fastnat och en ansamling har bildats på skorstenens insida och senare antänds sot- och tjärklumpen vilket innebär att skorstenen kan spricka och heta gaser tränger ut och kan antända omgivande material.

Det finns också risk att murstocken blir så varm på utsidan att omgivande material antänds utan att varma rökgaser tränger ut skorstenen.

Anledningen till att soteld kan uppstå är att inte fullt förbrända rester från t.ex. veden kyls av i rökgaskanalen och fastnar på murstocken eller i tidigare sotansamlingar.Undvika soteld

Undvika soteld

Det finns ett par saker som man kan göra på för att undvika soteld.

  • Låt en sotare sota rökgaskanalerna regelbundet
  • Använd ved som är torr och fri från kåda