Sotare - Mer detaljer gällande Sotare
Sotarspråk - Knoparmoj

Knoparmoj

Knoparmoj är sotarspråket som sotarna använda när de inte ville att andra i staden skulle förstå vad de sa till varandra. Knoparmoj har funnits i allafall sedan 1700-talet och har vissa likheter med luffarspråket.

Med knoparmojet stärkte också sammanhållningen och samhörigheten mellan sotarna genom att andra inte kunde förstå vad de sa vilket var bra då det ofta hördes mycket långt då en sotare stod på taket och ropade ned i rökgaskanalen.

 • ansikte - trysse
 • arbeta tungt - kesa
 • bagare - macke
 • bageri - mackeri
 • belåna - juda
 • besvärlig, dålig - kymig
 • betyg - lill
 • bra - tjabes
 • brännvin - fyrken
 • bröd - chock (sjock)
 • byxor - brallor
 • cognac - unjack
 • drag - träck
 • dricka - bira
 • drickspengar - birkosing
 • dålig, orenlig, oaptitlig - gucklig
 • dö - kola
 • eldsvåda - firning
 • fisk - firre
 • flicka - skralla
 • fläsk - fläder
 • full - byst
 • fuska - keppa
 • fyllbult - fyrkakvanting
 • få - kamma
 • fängelse - stillo
 • fönster - doris
 • försnilla - pena
 • gammal - tjemmal
 • gesäll - gesmäll
 • gråta - gola
 • gröt - puff
 • halsduk - dicklock
 • helgdagskläder - vaskising
 • hus - kåk
 • icke yrkeslärd sotare - bondknopare
 • illmarig - liman(s)
 • kaffe - lank
 • kakelugnsmakare - lergök
 • kalsonger - soller
 • kläder - isingar
 • kniv - tjuring
 • kostym - rigg
 • krogkök - bysakök
 • krona - stolpe (en)
 • krögare - bysakvanting
 • kvast med lång stång - balsamin
 • kvast å linan - krejs
 • kvinna - gaj
 • köpa - kursa
 • kött - kyr
 • lärling - nas
 • mindre kanal - linpipa
 • munnen - tjåken
 • murare - smockare
 • murbruk - smock
 • mästare - mällare
 • mästarens fru - sjäspa
 • nylärling - nynas, nynasing
 • näsan - noben
 • pannkaka - gläfsa
 • pantlånare - jude
 • pantlånekontor - judemoj
 • pengar - kosing
 • piga - uga
 • plåtslagare - plåtis
 • pojke - kvanting
 • potatis - podis
 • prata, tala knoparmoj - moja
 • punsch - puback
 • rock, kavaj - vepa
 • rymma - ava
 • räkning - rits
 • se, titta - tira
 • skjorta - tunika
 • sko - bubba
 • skor - dojor
 • skorsten, ovan tak - stock
 • skriva - ritsa
 • slagsmål - puckelsmoj
 • slåss - pucklas
 • snusdosa - pajmoj
 • snusig - pajig
 • snål - syrak
 • sot - fej
 • sot, hårt, glansartat - raffelfej
 • sot, snus - paj
 • sota - knopa
 • sotare - knopare
 • sotarespråk - knoparmoj
 • sotarmössa - kurpis
 • soteld - kåpfirning
 • spis, köksspis - moj
 • stor, dryg - mastig
 • strumpor - sträcklingar
 • stryk - puckel
 • ställa sig in - fagra
 • supa - fryka
 • tak - uk
 • tappa - daska
 • tigga - rugga
 • tjuv - spanarkvanting
 • tokig, idiot - bets
 • trasig - pasjig
 • trång - masig
 • tvätta - vaska
 • tvättning - vaskning
 • tvättstuga, tvättställ - vaskmoj
 • varm - gonig
 • vatten - våddis, vådis
 • viska - virra
 • äta - gluffa
 • öga - jack
 • öl - bir