Sotare - Mer detaljer gällande Sotare
Sotare

Sotare

Sotare kallas även sotarmurre, skorstensfejare eller kort och gott murre. Tidigare var sotarens uppgift främst att undvika sotbränder som kan uppstå i sotavlagringar som fastnar inne i murstocken i skorstenar.

En sotare arbetar nuförtiden arbetar med att förutom att ta bort sot och andra avlagringar i t.ex. skorstenar, braskaminer och kakelugnar även med att rengöra ventilationskaneler och imkanaler.Sotaren

Sotare i historien

Sotaren var en av de mest aktade och behövda yrkesgrupperna och samtidigt den mest fruktade under flera hundra år. Utan riktig sotning var det lätt att det blev soteld vilket kunde få en hel stad att utplånas. Sotarna har också uppfattats som hotfull och otäck med sin svarta klädsel och sotfärgade ansikte och händer.